RÓLUNK

A hódmezővásárhelyi ROTARY CLUB alakulásával kapcsolatos első összejövetelt – hosszú szervezőmunka után – Dr. Bicsérdy Gyula (a majdani klub első elnöke) hívta össze 1997. március 21.-én 16 órára a Városháza első emeleti kistermébe. A későbbi alapító tagok közül 13-an jelentünk meg. Akkor még sokan nem tudtuk, hogy valójában újraalakulásról van szó.  A zászlónkat a már elhunyt Fodor József festőművész tervezte.

Az indíttatást a RC Budapest megalakulása adta. Bicsérdy Gyula is Dr. Pethes György tanítványa volt, mint a debreceni alapító, Takács Péter.

Ezért ő is Pethes professzorhoz fordult. A CLC ezután Miklauzič Istvánt jelölte ki segítőnkké. Alapító klubunk az RC Szeged lett. Ők Dr. Havass Zoltánt választották ki arra, hogy a vásárhelyieket vezesse be a Rotary szabályaiba. 1997. november 28-án hoztuk létre a Rotary-asztalt.

Az alapító ünnepségsorozatra 1998. május 1. és 3. között került sor.

A charter előtti este – május 01. – Edgar Piskernik kormányzó aláírta az Alapító Oklevelet, s kérte, másnap az őt képviselő Gerhadt Marktl adja át, mert ő nem tudott maradni a másnap tartandó ünnepségre. 22 kitűzőt is átadott. Ekkor a zeneiskolában gyűltünk össze. A Mezőgazdasági Főiskolai Kar Kollégiumának ebédlőjében tálalták a vacsorát, ami alatt a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség citerazenekara szolgáltatta a zenét.

Másnap a városházán Gerhardt Marktl úr mondott ünnepi beszédet és átadta az Oklevelet. Szabó József a RC Szeged elnöke hozta a harangot, és Nagy József a “Jobb szolgálatot tenni, mint önzőnek lenni” gondolattal a középpontban, mondott beszédet. Miklauzič István a kezdeményező Pethes György munkáját méltatta. Felszólalt még Dr. Havass Zoltán – RC Szeged – és az RC Nova Gorica egyik tagja. Az ünnep a Rotary Park kialakításával, faültetéssel, ezután ebéddel folytatódott. Délután városnéző sétára indultunk. Este a Fekete Sasban egy táncegyüttes műsorát néztük meg, amelyet vacsora követett. Másnap ökomenikus istentiszteleten vettünk részt.

Összejöveteleink helye a 10 év alatt, objektív okok miatt, néhányszor megváltozott: Bandula vendéglő, a Főiskolai Kar Kollégiuma, Corvin Mátyás Szakközépiskola.

A klub önkéntes alapon szerveződött közhasznú társulat, semmiféle külső anyagi támogatásban nem részesül. Karitatív munkánkhoz illetve az egyéb dologi kiadásaink fedezésére a tagok által befizetett tagsági díjak szolgálnak fedezetül. További fő anyagi forrásunk a minden évben megrendezésre kerülő Jótékonysági Jazz-estek nyeresége. Ezeken a zenei esteken hazai és külföldi zenekarok és előadók lépnek fel a Fekete Sas nagytermében, melyet eddig a közönség mindig megtöltött.

A rendelkezésre álló anyagi eszközök kezelésére külön alapítványt hoztunk létre. Tevékenységeink kiterjednek városunk vonzáskörzetére, tágabb régiónkra, de vannak olyan programok is, amelyekben részt vesz a világ összes Rotary klubja. Legfontosabb célkitűzésünknek a hátrányos helyzetű, de tehetséges, iskoláskorú gyermekek támogatását tekintjük.

A folyamatosan alakuló hazai és külföldi klubok charter ünnepségein és a jubiláló klubok rendezvényein rendszeresen képviseltettük magunkat.

Az idők folyamán a támogatási formák sokaságát hoztuk létre.
Létrehoztuk a ROTARY ÖSZTÖNDÍJ rendszert. Erre az ösztöndíjra minden évben pályázhatnak a diákok. A támogatás nemcsak közvetlenül a tanulmányi kiadások enyhítését szolgálja, de lehetőség van tehetséges fiatalok sportolási, zenei, kulturális, tudományos stb. tevékenységének segítésére is. Az ösztöndíjak odaítéléséről, a klub pedagógus tagjaiból álló, bizottság dönt és a tagság egyetértése alapján kerülnek folyósításra.

A Kagylóhéj Alapítvány az Ifjúsági Parkban minden évben nyári tábort szervezett a város hátrányos helyzetű 100 – 200 kisiskolása számára. A táboroztatás költségeihez rendszeresen, komoly anyai támogatással, járultunk hozzá.

Gyümölcsöző együttműködést valósítottunk meg egy hollandiai klubbal. Ezzel jelentős anyagi támogatáshoz jutottunk. “A tehetségért 2000” pályázat gálaestjén negyven diák kaphatott jutalmat.

A szervezett keretektől eltérő egyedi kéréseket is szoktunk támogatni, amennyiben az egybeesik a klub által kitűzött célokkal és anyagi lehetőségeink is megengedik.

Alapító tagja vagyunk egy regionális együttműködésnek, amely 2001 januárjában jött létre Szegeden, három ország (Románia, Jugoszlávia és Magyarország) Rotary klubjai között. Az alapító klubok RC Szeged, RC Hódmezővásárhely, RC Temesvár, RC Arad, RC Lugos és RC Szabadka voltak. Időközben csatlakozott még az RC Kikinda is.

Újabb bővítések után, mint TMB (Tisza-Maros-Bega) együttműködési projekt keretében működött tovább az egyesülés.

Alapvető célként, a rotariánus elveknek megfelelően, a három ország népeinek,
városaink, lakóinak egymás iránt tanúsított tiszteletét, megbecsülését erősítő közös programok kidolgozását és megvalósítását tűztük ki. Az együttműködés keretében számos programot indítottunk, melyek a mai napig is hatékonyan működnek. Ilyen megvalósult program például a szabadkai árvagyerekek étkeztetési hozzájárulása. Közösen szervezett művészeti, tanulmányi versenyeket szervezünk és a résztvevő csapatok utazási költségeit fedezzük. Aradon állatmenhelyet létesítettünk. Az együttműködés keretén belül óvodai programot indítottunk, udvari játszóterek létesítését, felújítását támogatjuk. Minden évben nyári tábort szerveztünk Kishomokon a szegedi Rotary klubbal közösen. A gyönyörű környezetben mindhárom országból 10 – 10 iskoláskorú gyermek vehet részt. Itt teljes ellátást kapnak és egész napos programokat szervezünk részükre. Rendszeres programok közé tartoznak autóbuszos kirándulások Ópusztaszerre, a Szegedi Vadasparkba, lovaglás, sétakocsikázás az Aranyági ménesben, városnézés Szegeden és Hódmezővásárhelyen, origami foglalkozás, kvíz-vetélkedő, esténként disco. A gyerekek körében igen népszerűek a sportvetélkedők, a strandolási lehetőségek és a rendőrségi bemutatók. A tábor zárásaként esti tábortűz mellett minden delegáció saját műsorral búcsúzik a tábortól.

A költségeket az együttműködésben résztvevő klubok egyenlő arányban fedezik.

Bekapcsolódtunk a Rotary International által szervezett utaztatási programokba.  Ennek két alapvető formája létezik. Az egyik az un. rövid-utas program. Ennek keretében, nyári szünidőben, középiskolásoknak egy-két hetes utakat szervezünk, elsősorban a kontinens országaiba. Ezek lényegében tanulmányutak, de rengeteg kirándulással, ismerkedési lehetőséggel fűszerezve. A másik forma az ún. hosszú-utas program. Ezeket egy évre szervezzük középiskolásoknak, főleg tengeren túlra. Az RI (Rotary nemzetközi szervezete) által megadott létszámkeretet komoly, többszintű válogató vizsgák alapján töltjük be. Az angol nyelv – legalább – középfokú ismerete szükséges. Küldötteink Magyarországot képviselik. Ezért magas szintű földrajzi, történelmi, kulturális ismeretekkel is rendelkezniük kell Magyarországról és a fogadó országról egyaránt. A diákok rotarista családoknál kerülnek elhelyezésre, mint családtagok. Beiratkoznak egy középiskolába, és rendszeres tanulmányokat folytatnak. Ellentételezésként természetesen mi is fogadunk külföldi diákokat egy-egy évre. Volt már cserediákunk Amerikából, Mexikóból, de Japánból is.

Csatlakoztunk olyan nemzetközi programhoz, mint a Polio Plus, amelynek fő célkitűzése, hogy az egész világon felszámoljuk a gyermekparalízist.

Fontos esemény történt 2007. évben, a magyarországi rotarista mozgalom életében. Hosszadalmas előkészítő munka után megalakult az MRCSZ (Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége). Az új magyar District (száma: 1911) 39 klub összefogása révén jött létre, ünnepélyes alakuló rendezvényeire Budapesten került sor június 29. és július 1. között. Természetesen klubunk is tagja az újjászervezett egyesületnek,

. Féléves munkatervek szerint dolgozunk, havonta legalább egy külső előadót meghívunk, a legkülönfélébb szakmai területekről. A klubba látogató vendégek, jeles előadók bejegyzéseket tesznek a „Vendégkönyv”-ünkbe, melyben mérete miatt újabb 70 év beírásai elférnek.

Sikeresek állandó programjaink: Márton-napi Rotary Mulatság, Rotary Jazz Est – újabban Tavaszi Zsongás zenés jótékonysági est –  és azok, amelyeken családtagok is részt vesznek, ilyenek az adventi vásári gyűjtések, évadzáró meleg hangulatú karácsonyi összejövetelek, közös tárlat- ill. hangverseny-látogatások.

A ROTARY FOUNDATION-RŐL

Mi a Rotary Foundation? A Rotary Foundation a Rotary International alapítványa, fő feladata az eszközök biztosítása a Rotary International részére a célkitűzések megvalósításában. Kissé részletesebben megfogalmazva ezt a feladatot, „támogatni a Rotary International erőfeszítéseit a Rotary célok teljesítésében, a Rotary küldetésben a világméretű megértés és béke elérésében helyi, nemzeti és nemzetközi humanitárius, oktatási és kulturális programokon keresztül.”

Ezt a feladatot jól megtervezett, célorientált, ellenőrzött módon végzi a TRF, és hogy ez teljesülhessen, a Rotary minden szintjén – a klubokban, disztriktekben, a Rotary International-ben – szakképzett Rotary-tagok és szakemberek tevékenykednek.  Nem a nálunk megszokott értelemben működő alapítvány, ugyanis pl. nem közvetlen kifizetésekkel támogat egyes rászorulókat, programokat, hanem a Rotary Clubok tevékenységén keresztül, a Clubok programjainak támogatásával segít a célok megvalósításában.

Az Alapítvány nem nyereség központú vállalkozás, kizárólag Rotaristák és az Alapítvány barátainak – akik mindannyian hisznek egy jobb világban – önkéntes támogatása segíti.   A Rotary Foundation indítása

1917-ben az RI Elnöke Arch Klumph az Atlantai Kongresszuson mondta képviselőknek, hogy “a legnyilvánvalóbb eljárásnak az látszik, ha adományokat fogadunk el abból a célból, hogy valami jót tegyünk a világon”. A válasz udvarias és ígéretes volt, de a pénzalap feltöltéséhez hosszú idő kellett.
A “Rotary Adományozási Pénzalap” – ahogy azt először hívták – elsőként a Rotay Club of Kansas City, (Missouri, USA) klubtól kapott 26,50 US dollárt, ami a Kansas City Kongresszus számlájára érkezett be az 1918. évi éves összejövetelt követően. A további időszakban csak kisebb összegek kerültek befizetésre, és hat év multán arról számoltak be, hogy az Adományozási Pénzalap csupán 700 US dollár összeggel rendelkezik. Egy évtizeddel később 1928-ban a Minneapolis-i Kongresszuson formálisan megalapították a Rotary Alapítvány szervezetét. A következő négy évben az Alapítvány pénzalapja 50.000,- US dollár összegre nőtt. 1937-ben egy 2 millió US dollár összeget tűztek ki a Rotary Alapítvány számára, ez a terv azonban csak csekély mértékben sikerült és magára is maradt a II. Világháború kitörését követően.
1947-ben Paul Harris halálakor a Rotary Alapítvány számára új korszak nyílt meg, amikor emléktárgyak kezdtek beözönleni a Rotary megalapítója emlékének tiszteletére. Ettől az időponttól kezdve a Rotary Alapítvány teljesíteni tudta kimagasló célját, hogy “elősegítse a megértést és baráti kapcsolatokat a különböző országok népei között”. 1954-ben az Alapítvány első alkalommal kapott fél millió dolláros hozzájárulást egyetlen év alatt, és 1965-ben érte el az éves hozzájárulás az egymillió dollárt először. A szűkös kezdetekhez képest a Rotary Alapítvány manapság több mint 100 millió US dollárt kap minden évben az oktatási és emberbaráti munkákhoz szerte a világon. A Rotary Foundation programjai A Rotaristák és valamennyi segítő munkatárs az Alapítvány támogatásain és programjain keresztül segíthetnek a világ jobbá tételében. Anyagilag támogathatják egy falu erőfeszítéseit a tiszta ivóvíz biztosításában, javíthatnak az életkörülményeken, vagy oktatási ösztöndíjakat biztosíthatnak a jövő generációjának. A támogatások és a programok a Rotaristák számára érhetők el, elősegítve a Rotary emberbaráti küldetés megvalósítását szerte a világban, beleértve legfőbb programunkat a járványos gyermekbénulás felszámolását.
A programokat két fő gondolatmenet szerint csoportosíthatjuk. Nagyon sok olyan helyzet, közösség van, amikor az azonnali segítségnyújtásra, támogatásra van szükség, ilyen pl. az jó ivóvíz biztosítása, orvosi ellátás feltételeinek megteremtése, életkörülmények javítása stb. A Rotaristák, klubok ilyen irányú erőfeszítéseit, projektjeit a Humanitárius programokon keresztül segíti a TRF.
Hosszú távon a segélyek a kiszolgáltatottság érzését növelhetik, ezért segítjük a közösségek törekvéseit, hogy hosszú távon saját maguk is szembe tudjanak nézni a problémákkal, az ifjúságuk képzésével járuljunk hozzá felemelkedésükhöz. „Hálót adj ne halat” vagyis ismereteket, tudást, ezt a Rotary az Oktatási és ösztöndíjprogramokon keresztül próbálja megvalósítani. 1985-ben a Rotary International egy rendkívüli küldetéshez társult, a WHO-nak a járványos gyermekbénulás felszámolására indított harcához. A poliomyelitis (polio) vírus elleni harc rendkívüli erőfeszítéseket követelt, de jelentősek az eredmények is, és a PolioPlus olyan program, amelyre méltán lehetünk büszkék.