Bemutatkozás

VÁROSUNK ÉS A ROTARY

Hódmezővásárhely és környezete több, mint 6000 éve lakott terület. Itt találták (többek között) a világhírű Kökénydombi Vénuszt és a több, mint 1000 db Attila-kori solidus pénzeket. A település határában 1282. évben játszódott le a Hód-tavi csata. A Hódtóval körbezárt város az 1450-es évek után kezdett el rohamos tempóval fejlődni. A mezővárossá fejlődő településen híres volt a sajátos szín- és formavilágú hímzés, a fazekasság és a népi asztalosbútor készítés. A népművészet hozta létre a Majolikagyárat, amely 1990-ig világhírű termékeket gyártott. A fazekasságot felváltotta a művészi kerámia készítés, amely híre az országhatáron is túljutott. Az 1950-es években alakult ki a vásárhelyi festőiskola, melynek eredménye a ma már országos megjelenésű a Vásárhelyi Őszi Tárlat, mely az ország leghíresebb időszakos festmény-, grafika- és szobor kiállítása. A mezővárosi jellegét megőrző Hódmezővásárhely évszázadokon át mindig érzékenyen reagált a társadalmi és politikai változásokra, az irodalmi és más hagyományos, valamint modern művészeti irányzatokra.

A Rotary eszmeisége: 1905. február 23-án Paul Harris három barátjával alapította meg az USA-ban, Chicagóban a folyamatos személyi váltáson (innen a rotary elnevezés) alapuló klubot.  A jelentős mértékű fejlődésen átment szervezet ma már az egész világon működik, sőt a Rotary a világ legnagyobb tekintélyű civil szervezete. Civil szervezetként egyedüli tagja az ENSZ-nek. A barátság ápolásán keresztül keres és talál alkalmat hasznosnak lenni mások számára. A Rotary célja az önzetlen segítőkészség, a cselekvő humanizmus a mindennapi életben („Service Above Self“ – Az egyéni érdeken túli szolgálat.)

A Rotaryban az emberek közötti kapcsolatokban a magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának bevált mércéje a négy kérdés próba:

 1. Igaz-e?
 2. Tisztességes-e minden érintett számára?
 3. Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot?
 4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?

Az alapítók céljai 5 elvben kerültek összefoglalásra – ez a szolgálat öt útja:

 1. a klubszolgálat, ami építi a barátságot
 2. a szakmai szolgálat vagy hivatásszolgálat, amely kötelez a feddhetetlen szakmai életre,
 3. a közösségi szolgálat, a rászorultak és hátrányos helyzetűek megsegítése,
 4. a nemzetközi szolgálat, ami által toleranciára törekednek, és békítő, békemegtartó munkát végeznek a nemzetek között,
 5. az új nemzedékek szolgálat a fiatalok és fiatal felnőttek által elért eredményeket ismeri el a közösségi és nemzetközi szolgálatban, amelyek elősegítik a békét és a kultúrák közötti megértést.

Ha ezekből bármelyik elv hiányzik, már nem beszélhetünk Rotaryról, mivel egyesével az alapelvek számos módon más szervezetekben is jelen vannak, így együtt azonban csak a Rotaryban.

A Rotary Alapítvány a Rotary kinyújtott, segítő keze a rászorulók felé. A Rotary a rendelkezésére álló anyagi lehetőségében segítséget igyekszik nyújtani saját városában/régiójában, országában és a világon egyaránt.

A Rotary egyik legnépszerűbb programja a Nemzetközi Diákcsere Program. A kiválasztott és gondosan felkészített, 15-17 éves, középiskolai tanulmányaikat még be nem fejezett fiatalok utazhatnak a Rotary Nemzetközi Diákcserében rövid, közép- és hosszú időtartamú programokra. A program célja nem az egyéni előremenetel elősegítése, hanem az eltérő kultúrájú, többnyire távoli országok megismerése. A diákcsere a gyermekek teljes biztonsága érdekében a Rotary International rendkívül szigorú szabályai és előírásai szerint történik.

A Rotary tagok a klubéletben teljesen semlegesen viszonyulnak a hitélethez és a politikához!

A Rotary Hódmezővásárhelyen: Magyarországon 1925. évben Dr. Sidó Zoltán indította el a Rotaryt a budapesti klub megalapításával. Ezt követően vidéken is sorra alakultak a klubok. Hetedikként alakult meg 1930.december 28-án a Hódmezővásárhelyi Rotary Club 19 fővel és Dr. Soós István polgármester elnökletével. Német hatásra 1939. évben az összes magyar klub kénytelen volt beszüntetni jótékony működését és 47 évig szünetelt a Rotary tevékenység Magyarországon.

Hódmezővásárhelyen, 1995 tavaszán vetődött fel a Rotary Club újraalapításának gondolata. Ezt követően Dr. Bicsérdy Gyula kapta feladatul, hogy a vásárhelyen minden szakma/foglalkozás kiválóságai közül kérjen fel 1-1 személyt a klubtagságra. Így 1996-ban megalakult az asztaltársaság. Az asztaltársaság munkáját Prof. Dr. Pethes György és Miklauzi István a budapesti Rotary vezetőség, Dr. Havass Zoltán a szegedi Rotary Club részéről segítette a megalakulásig. Az alapító okiratot a soros kormányzó 1998. április 30-án írta alá, így a charter ünnepség 1998. május 1-én a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Dísztermében ünnepélyes keretek között megtörtént. A chartert több városi program tette még ünnepélyesebbé és emlékezetesebbé.

A Rotary Club Hódmezővásárhely alapító tagjainak névsora:

 1. Almási István, könyvtárigazgató;
 2. Bartucz Anna, laboratóriumi szakorvos;
 3. Bicsérdy Gyula, állatorvos, főiskolai tanár;
 4. Buzi Lajos, OTP igazgató;
 5. Csáki Imre, városi főmérnök;
 6. Erdélyi Miklós, ügyvéd;
 7. Fodor József, festőművész;
 8. Hamvas Ödön, házi orvos;
 9. Dr. habil Mucsi Imre főigazgató;
 10. Mucsi Krisztina, kertészmérnök;
 11. Nemes Imre, osztályvezető;
 12. Oskovics György, kereskedő;
 13. Ördögh Béla, kórházi főorvos;
 14. Rapcsák András, polgármester, országgyűlési képviselő;
 15. Schleiffer Ervin, ügyvezető igazgató;
 16. id. Simonffy György, ügyvéd;
 17. ifj. Simonffy György, ügyvéd;
 18. Spissák Lajos, fizikus, vállalkozó;
 19. Szabó Gáborné, iskolaigazgató;
 20. Szádeczky Péter, szülészorvos;
 21. Szántó Katalin, reumatológus főorvos;
 22. Szuromi István, iskolaigazgató.

A Rotary Club első elnöke Dr. Bicsérdy Gyula lett. A hivatalos megalakulást követően a hétfő este 7 óra az összejövetelek időpontja. Az összejövetelek először a Mezőgazdasági Főiskolai Kar-, később a Corvin Mátyás Szakközépiskola ebédlőjében, majd a Bandula Étteremben és elkészülte után a Ginkgó Sas Hotel Rotary termében történik. A Rotary Club alapítványát (Hódmezővásárhelyi Rotary Alapítvány) 1998. március 27-én regisztrálták. Alapítói Dr. Erdélyi Miklós, Fodor József és Dr. Szuromi István, első elnöke Dr. Simonffy György volt. Az Alapítvány fő bevételi forrását a Szent-György naphoz kapcsolódó, először Jazz- Estnek, majd Tavaszi Zsongásnak nevezett, később kiegészült Márton-napi mulattság bálak és a szponzori adományok képezik. Az Alapítvány karitatív tevékenysége az év végi ösztöndíjak osztásában, a rászorultak megsegítésében, óvoda támogatásban, a zeneiskola hangszer-, a mentők életmentő eszközök támogatásában, sérült gyermekek mozgásjavításában, -játszó részük kialakításában, a hátrányos helyzetű családok megsegítésében, stb. nyilvánul meg. Természetesen hozzájárul az országos és világi segélyezéshez, a gyermekek életmentő műtétéhez is anyagi segítséget biztosít.

Az alapító tagok közül már csak két fő tevékenykedik a klubban és sajnos sokan már véglegesen eltávoztak. A jó szervezés eredményeként mindig sikerült a klub létszámot 25 és 30 fő között tartani. Fontos történet a klub életében, hogy az utóbbi években mindszenti barátaink is csatlakoztak hozzánk és kiemelkedő aktivitásukkal segítik a most már közös munkánkat!

Célunk azonosul Bethlen Gábor gondolatával: „… nem lehet mindent megtenni, amit kellene, de mindent meg kell tenni, amit lehet.”

(Prof. Dr. habil Mucsi Imre)

 

 

 

Partnereink
Atev ZRT. BalatonTours CSOMIÉP Kft. Czagiker Kft. Hódmezőgazda Zrt. Károlyi Vasker NEA Promenad.hu Rádió 7 Rotary Magyarország