Rotary Hódmezővásárhely

Rotary logo HMVHELY_nagy

A Rotary

Általános cél

Barátságra alapozott önzetlen szolgálat a társadalmi szolidaritás elősegítése és a közösségek támogatása céljából. A barátság ápolásán keresztül keres és talál alkalmat hasznosnak lenni mások számára. A Rotary célja az önzetlen segítőkészség, a cselekvő humanizmus a mindennapi életben („Service Above Self“ – Az egyéni érdeken túli szolgálat.)

RC Hódmezővásárhely célja

Célunk azonosul Bethlen Gábor gondolatával: „… nem lehet mindent megtenni, amit kellene, de mindent meg kell tenni, amit lehet.”

Rotary International

A Rotary eszmeisége: 1905. február 23-án Paul Harris három barátjával alapította meg az USA-ban, Chicagóban a folyamatos személyi váltáson (innen a rotary elnevezés) alapuló klubot.
Az egész világon működik, a Rotary a világ legnagyobb tekintélyű civil szervezete. Civil szervezetként egyedüli tagja az ENSZ-nek.
A Rotaryban az emberek közötti kapcsolatokban a magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának bevált mércéje a

NÉGY KÉRDÉS PRÓBA:

1. Igaz-e?

2. Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot?

3. Tisztességes-e minden érintett számára?

4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?

5 Elv

Az alapítók céljai 5 elvben kerültek összefoglalásra

1. A klubszolgálat, ami építi a barátságot

2. A szakmai szolgálat vagy hivatásszolgálat, amely kötelez a feddhetetlen szakmai életre

3. A közösségi szolgálat, a rászorultak és hátrányos helyzetűek megsegítése

4. A nemzetközi szolgálat, ami által toleranciára törekednek, és békítő, békemegtartó munkát végeznek a nemzetek között

5. Az új nemzedékek szolgálat a fiatalok és fiatal felnőttek által elért eredményeket ismeri el a közösségi és nemzetközi szolgálatban, amelyek elősegítik a békét és a kultúrák közötti megértést

ez a szolgálat öt útja

A Rotary tagok a klubéletben teljesen semlegesen viszonyulnak a hitélethez és a politikához!

Rotary Hódmezővásárhely

Magyarországon 1925. évben Dr. Sidó Zoltán indította el a Rotaryt a budapesti klub megalapításával. Ezt követően vidéken is sorra alakultak a klubok. Hetedikként alakult meg 1930.december 28-án a Hódmezővásárhelyi Rotary Club 19 fővel és Dr. Soós István polgármester elnökletével. Német hatásra 1939. évben az összes magyar klub kénytelen volt beszüntetni jótékony működését és 47 évig szünetelt a Rotary tevékenység Magyarországon.
Hódmezővásárhelyen, 1995 tavaszán vetődött fel a Rotary Club újraalapításának gondolata. Ezt követően Dr. Bicsérdy Gyula kapta feladatul, hogy a vásárhelyen minden szakma/foglalkozás kiválóságai közül kérjen fel 1-1 személyt a klubtagságra. Így 1996-ban megalakult az asztaltársaság. Az asztaltársaság munkáját Prof. Dr. Pethes György és Miklauzi István a budapesti Rotary vezetőség, Dr. Havass Zoltán a szegedi Rotary Club részéről segítette a megalakulásig. Az alapító okiratot a soros kormányzó 1998. április 30-án írta alá, így a charter ünnepség 1998. május 1-én a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Dísztermében ünnepélyes keretek között megtörtént. A chartert több városi program tette még ünnepélyesebbé és emlékezetesebbé.

• Almási István, könyvtárigazgató;
• Bartucz Anna, laboratóriumi szakorvos;
• Bicsérdy Gyula, állatorvos, főiskolai tanár;
• Buzi Lajos, OTP igazgató;
• Csáki Imre, városi főmérnök;
• Erdélyi Miklós, ügyvéd;
• Fodor József, festőművész;
• Hamvas Ödön, házi orvos;
• Dr. habil Mucsi Imre főigazgató;
• Mucsi Krisztina, kertészmérnök;
• Nemes Imre, osztályvezető;
• Oskovics György, kereskedő;
• Ördögh Béla, kórházi főorvos;
• Rapcsák András, polgármester, országgyűlési képviselő;
• Schleiffer Ervin, ügyvezető igazgató;
• id. Simonffy György, ügyvéd;
• ifj. Simonffy György, ügyvéd;
• Spissák Lajos, fizikus, vállalkozó;
• Szabó Gáborné, iskolaigazgató;
• Szádeczky Péter, szülészorvos;
• Szántó Katalin, reumatológus főorvos;
• Szuromi István, iskolaigazgató.

A charter előtti este – május 01. – Edgar Piskernik kormányzó aláírta az Alapító Oklevelet, s kérte, másnap az őt képviselő Gerhadt Marktl adja át, mert ő nem tudott maradni a másnap tartandó ünnepségre. 22 kitűzőt is átadott. Ekkor a zeneiskolában gyűltünk össze. A Mezőgazdasági Főiskolai Kar Kollégiumának ebédlőjében tálalták a vacsorát, ami alatt a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség citerazenekara szolgáltatta a zenét.

Másnap a városházán Gerhardt Marktl úr mondott ünnepi beszédet és átadta az Oklevelet. Szabó József a RC Szeged elnöke hozta a harangot, és Nagy József a “Jobb szolgálatot tenni, mint önzőnek lenni” gondolattal a középpontban, mondott beszédet. Miklauzič István a kezdeményező Pethes György munkáját méltatta. Felszólalt még Dr. Havass Zoltán – RC Szeged – és az RC Nova Gorica egyik tagja. Az ünnep a Rotary Park kialakításával, faültetéssel, ezután ebéddel folytatódott. Délután városnéző sétára indultunk. Este a Fekete Sasban egy táncegyüttes műsorát néztük meg, amelyet vacsora követett. Másnap ökomenikus istentiszteleten vettünk részt.

Összejöveteleink helye a 10 év alatt, objektív okok miatt, néhányszor megváltozott: Bandula vendéglő, a Főiskolai Kar Kollégiuma, Corvin Mátyás Szakközépiskola.

A klub önkéntes alapon szerveződött közhasznú társulat, semmiféle külső anyagi támogatásban nem részesül. Karitatív munkánkhoz illetve az egyéb dologi kiadásaink fedezésére a tagok által befizetett tagsági díjak szolgálnak fedezetül. További fő anyagi forrásunk a minden évben megrendezésre kerülő Jótékonysági Jazz-estek nyeresége. Ezeken a zenei esteken hazai és külföldi zenekarok és előadók lépnek fel a Fekete Sas nagytermében, melyet eddig a közönség mindig megtöltött.

A rendelkezésre álló anyagi eszközök kezelésére külön alapítványt hoztunk létre. Tevékenységeink kiterjednek városunk vonzáskörzetére, tágabb régiónkra, de vannak olyan programok is, amelyekben részt vesz a világ összes Rotary klubja. Legfontosabb célkitűzésünknek a hátrányos helyzetű, de tehetséges, iskoláskorú gyermekek támogatását tekintjük.

A folyamatosan alakuló hazai és külföldi klubok charter ünnepségein és a jubiláló klubok rendezvényein rendszeresen képviseltettük magunkat.

Az idők folyamán a támogatási formák sokaságát hoztuk létre.

Létrehoztuk a ROTARY ÖSZTÖNDÍJ rendszert. Erre az ösztöndíjra minden évben pályázhatnak a diákok. A támogatás nemcsak közvetlenül a tanulmányi kiadások enyhítését szolgálja, de lehetőség van tehetséges fiatalok sportolási, zenei, kulturális, tudományos stb. tevékenységének segítésére is. Az ösztöndíjak odaítéléséről, a klub pedagógus tagjaiból álló, bizottság dönt és a tagság egyetértése alapján kerülnek folyósításra.

A Kagylóhéj Alapítvány az Ifjúsági Parkban minden évben nyári tábort szervezett a város hátrányos helyzetű 100 – 200 kisiskolása számára. A táboroztatás költségeihez rendszeresen, komoly anyai támogatással, járultunk hozzá.

Gyümölcsöző együttműködést valósítottunk meg egy hollandiai klubbal. Ezzel jelentős anyagi támogatáshoz jutottunk. “A tehetségért 2000” pályázat gálaestjén negyven diák kaphatott jutalmat.

A szervezett keretektől eltérő egyedi kéréseket is szoktunk támogatni, amennyiben az egybeesik a klub által kitűzött célokkal és anyagi lehetőségeink is megengedik.

Alapító tagja vagyunk egy regionális együttműködésnek, amely 2001 januárjában jött létre Szegeden, három ország (Románia, Jugoszlávia és Magyarország) Rotary klubjai között. Az alapító klubok RC Szeged, RC Hódmezővásárhely, RC Temesvár, RC Arad, RC Lugos és RC Szabadka voltak. Időközben csatlakozott még az RC Kikinda is.

Újabb bővítések után, mint TMB (Tisza-Maros-Bega) együttműködési projekt keretében működött tovább az egyesülés.

Alapvető célként, a rotariánus elveknek megfelelően, a három ország népeinek, városaink, lakóinak egymás iránt tanúsított tiszteletét, megbecsülését erősítő közös programok kidolgozását és megvalósítását tűztük ki. Az együttműködés keretében számos programot indítottunk, melyek a mai napig is hatékonyan működnek. Ilyen megvalósult program például a szabadkai árvagyerekek étkeztetési hozzájárulása. Közösen szervezett művészeti, tanulmányi versenyeket szervezünk és a résztvevő csapatok utazási költségeit fedezzük. Aradon állatmenhelyet létesítettünk. Az együttműködés keretén belül óvodai programot indítottunk, udvari játszóterek létesítését, felújítását támogatjuk. Minden évben nyári tábort szerveztünk Kishomokon a szegedi Rotary klubbal közösen. A gyönyörű környezetben mindhárom országból 10 – 10 iskoláskorú gyermek vehet részt. Itt teljes ellátást kapnak és egész napos programokat szervezünk részükre. Rendszeres programok közé tartoznak autóbuszos kirándulások Ópusztaszerre, a Szegedi Vadasparkba, lovaglás, sétakocsikázás az Aranyági ménesben, városnézés Szegeden és Hódmezővásárhelyen, origami foglalkozás, kvíz-vetélkedő, esténként disco. A gyerekek körében igen népszerűek a sportvetélkedők, a strandolási lehetőségek és a rendőrségi bemutatók. A tábor zárásaként esti tábortűz mellett minden delegáció saját műsorral búcsúzik a tábortól.

A költségeket az együttműködésben résztvevő klubok egyenlő arányban fedezik.

Bekapcsolódtunk a Rotary International által szervezett utaztatási programokba.  Ennek két alapvető formája létezik. Az egyik az un. rövid-utas program. Ennek keretében, nyári szünidőben, középiskolásoknak egy-két hetes utakat szervezünk, elsősorban a kontinens országaiba. Ezek lényegében tanulmányutak, de rengeteg kirándulással, ismerkedési lehetőséggel fűszerezve. A másik forma az ún. hosszú-utas program. Ezeket egy évre szervezzük középiskolásoknak, főleg tengeren túlra. Az RI (Rotary nemzetközi szervezete) által megadott létszámkeretet komoly, többszintű válogató vizsgák alapján töltjük be. Az angol nyelv – legalább – középfokú ismerete szükséges. Küldötteink Magyarországot képviselik. Ezért magas szintű földrajzi, történelmi, kulturális ismeretekkel is rendelkezniük kell Magyarországról és a fogadó országról egyaránt. A diákok rotarista családoknál kerülnek elhelyezésre, mint családtagok. Beiratkoznak egy középiskolába, és rendszeres tanulmányokat folytatnak. Ellentételezésként természetesen mi is fogadunk külföldi diákokat egy-egy évre. Volt már cserediákunk Amerikából, Mexikóból, de Japánból is.

Csatlakoztunk olyan nemzetközi programhoz, mint a Polio Plus, amelynek fő célkitűzése, hogy az egész világon felszámoljuk a gyermekparalízist.

Fontos esemény történt 2007. évben, a magyarországi rotarista mozgalom életében. Hosszadalmas előkészítő munka után megalakult az MRCSZ (Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége). Az új magyar District (száma: 1911) 39 klub összefogása révén jött létre, ünnepélyes alakuló rendezvényeire Budapesten került sor június 29. és július 1. között. Természetesen klubunk is tagja az újjászervezett egyesületnek,

. Féléves munkatervek szerint dolgozunk, havonta legalább egy külső előadót meghívunk, a legkülönfélébb szakmai területekről. A klubba látogató vendégek, jeles előadók bejegyzéseket tesznek a „Vendégkönyv”-ünkbe, melyben mérete miatt újabb 70 év beírásai elférnek.

Sikeresek állandó programjaink: Márton-napi Rotary Mulatság, Rotary Jazz Est – újabban Tavaszi Zsongás zenés jótékonysági est –  és azok, amelyeken családtagok is részt vesznek, ilyenek az adventi vásári gyűjtések, évadzáró meleg hangulatú karácsonyi összejövetelek, közös tárlat- ill. hangverseny-látogatások

Projektek

Hódmezővásárhelyi

 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Kiemelkedő, hátrányos helyzetű tehetségek támogatása
 • Tündérkert
 • BabyRose hangos mesekönyv
 • D-Vitamin adományozás
 • Jótékonysági bálak szervezése

Nemzetközi

Cserediák mozgalom

Célja

A Rotary egyik legnépszerűbb programja a Nemzetközi Diákcsere Program. A kiválasztott és gondosan felkészített, 15-17 éves, középiskolai tanulmányaikat még be nem fejezett fiatalok utazhatnak a Rotary Nemzetközi Diákcserében rövid, közép- és hosszú időtartamú programokra. A program célja nem az egyéni előremenetel elősegítése, hanem az eltérő kultúrájú, többnyire távoli országok megismerése. A diákcsere a gyermekek teljes biztonsága érdekében a Rotary International rendkívül szigorú szabályai és előírásai szerint történik.

Az ifjúsági tevékenység a Rotary International egyik legfontosabb küldetése. Ez egyrészről a fiatalok bevonását jelenti a „cselekvő humanizmus” programba, másrészről a nemzetközi diákcsere szervezését jelenti.

A Hódmezővásárhelyi Rotary Clubnak sajnos nincs ifjúsági szervezete, legközelebb Szegeden működik Rotaract. A diákcsere program azonban több mint 15 éve működik.

A diákcsere program 3 lehetőséget kínál, jellemzően középiskolás diákok részére:

A hosszú utas program

10 hónapos külföldön, jellemzően Európán kívül – például: Brazília, Argentína, Mexikó, USA, Kanada, Dél-Afrika, Ausztrália, Tajvan, Tájföld, Japán – tartózkodást jelent. A kiutazó diákok a kint tartózkodás során 3 családnál fognak lakni, a fogadó családok saját gyerekként kezelik. Mivel diákcseréről van szó, a programra jelentkező diáknak keresnie kell fogadó családokat, akik a beérkező diákot fogadják. A cserediák kötelezően részt vesz a kiutazást megelőző orientációkon (oktatás), hogy méltóképpen képviselje Magyarországot. A kint tartózkodás során bekapcsolódik a fogadó Rotary klub életébe és részt vesz a programokon, illetve kötelező az iskolába járás. A diák kinti életét és előmenetelét a fogadó Rotary klub segíti.

Várható költségek:

0 Ft

regisztrációs díj, útiköltség, biztosítás, zsebpénz.

A rövid utas program

Család-család alapon szerveződik, résztvevői 6-12 hetet töltenek külföldön és saját cseretestvérüket fogadják. Ebben a programban vannak európai és Európán kívüli célországok. A cserediák kötelezően részt vesz a kiutazást megelőző orientációkon (oktatás), hogy méltóképpen képviselje Magyarországot. A kiutazás időpontja függvényében kötelező az iskolába járás. A diák kinti életét és előmenetelét a fogadó Rotary Klub segíti.

Várható költségek:

0 Ft

regisztrációs díj, útiköltség, biztosítás, zsebpénz.

2 hetes nyári táborok

Rotary klubok szervezik, legtöbbször Európában. A táborok tematikusak (zenei, művészeti, vitorlás, lovas, kerékpáros, stb.) vagy egy-egy vidék jobb megismerését szolgálják. A táborok 15-20 főt fogadnak, országonként egy fiút vagy egy lányt. Elvárás, hogy a kiküldő család 1 hétre fogadjon beérkező diákot. Minden esetben az angol a közös, a kommunikációs nyelv.

Várható költségek:

0 Ft

regisztrációs díj, útiköltség, biztosítás, zsebpénz.

Elérhetőség, információ:

Elérhetőségek

Felkeltettük az érdeklődését, kérdése van? Keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

Klub

 • neve
 • címe
 • telefonszám
 • e-mail
 • bankszámlaszáma
 • adószám

Alapítvány

 • neve
 • címe
 • telefonszám
 • e-mail
 • bankszámlaszáma
 • adószám
 • Felhívás 1 %-ra

Ösztöndíj pályázat

Pályázati felhívás

A Rotary Club Hódmezővásárhely ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019/20-as tanévre, Hódmezővásárhelyen középfokú intézménybe járó tehetséges, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, az ösztöndíjra rászoruló tanulók számára. Pályázatot a 10. évfolyamtól lehet benyújtani.

A pályázat célja:

Támogatás nyújtása olyan jó tanuló, tehetséges diákoknak, akiknek tehetségük kibontakoztatásához szükség van ösztönzésre, segítségre és akiknek szociális helyzetük indokolja az ösztöndíj odaítélését.

Az elnyerhető ösztöndíj:

50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint.

Posta cím:

Rotary Club Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely,

Zrínyi u. 2.  Ginkgo Hotel

A pályázat beadási határideje:

2019. november 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

Pályázni a kitöltött, aláírt pályázati lap és az eredményeket igazoló dokumentumok beadásával lehetséges személyesen a Ginkgo Hotel recepcióján, vagy postai úton.

 1. Érdekel! Hogyan lehetek Rotary Klub tagja?
 2. www.rotary.hu
 3. Facebook vásárhelyi rotary
 4. https://www.babyrose.hu/
 5. Cserediák szeretnék lenni
 6. Fogadni szeretnék családunkba cserediákot!
 7. Felhívás 1%-ra
FoundationLogo